ขั้นตอนแจ้งการนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์

การแจ้งการนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์
ขั้นตอนลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบ National Single Window (NSW)


 

ขั้นตอนแจ้งการนำเข้า-ส่งออก
ผ่านระบบ National Single Window (NSW)