รอง.จก.อท.ศอพท.(1) และ หน.นขต.อท.ศอพท.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (๑๓ ต.ค.๖๕) ใน ๑๒ ต.ค.๖๕

123456