รอง ปล.กห.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยม อท.ศอพท. โดยมี จก.อท.ศอพท. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๕

รอง ปล.กห.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยม อท.ศอพท. โดยมี จก.อท.ศอพท. ให้การต้อนรับ เมื่อ  ๑๐ ต.ค.๖๕ เพื่อรับฟังภารกิจ การจัด และการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย

012345678